Sch@debutler
0184 61 28 42

 

Inbreker komt vaak terug

18-10-2017

Bij één op de twaalf mensen die slachtoffer wordt van inbraak, keert de inbreker binnen korte tijd terug. Dat blijkt een analyse van het Verbond van Verzekeraars naar herhaalinbraken.

Bron: vvponline.nlHet Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond noteerde in de periode 2012-2016 in 5 jaar tijd 328.000 claims op inbraak en diefstal vanuit woonhuizen. Bij 27.000 claims (8 procent) was sprake van een inbraak op een adres waar de dief al eerder had toegeslagen. Directeur Schade Leo De Boer van het Verbond noemt dat percentage ‘opvallend hoog en ernstig’. “We weten van onder meer Slachtofferhulp Nederland dat inbrekers geregeld tweemaal toeslaan. De impact op de slachtoffers is groot. Natuurlijk is het goed dat de verzekeraar de schade vergoedt, maar voor je veiligheidsgevoel is een herhaalinbraak funest”.

Het CVS becijferde dat de gemiddelde herhaaltijd van de inbraakclaims – de tijd tussen twee claims op hetzelfde adres – iets meer dan een jaar is, gemiddeld 435 dagen. Nog opvallender: bij bijna 15.000 herhaalinbraak claims (slechts 4 procent van het totaalaantal inbraakclaims in de onderzoeksperiode, maar meer dan 50 procent van het aantal herhaalinbraak claims) is zelfs sprake van een nieuwe inbraak binnen een jaar tijd. Mogelijke verklaring: de boef weet wat er te halen valt en wat de zwakke plekken van een woning zijn, en gokt het er gewoon nog een keer op.

Verzekeraars roepen consumenten op om met name in de wintermaanden preventieve maatregelen te nemen, zoals goed hang- en sluitwerk en zaken als goede verlichting en bij afwezigheid zorgen voor een bewoonbare uitstraling van het huis. Omdat inbrekers vaak meerdere keren in specifieke wijken toeslaan, is het ook zinvol om met de buurt een WhatsApp-groep op te richten om verdachte omstandigheden te delen – ook met de wijkagent. Directeur Schade Leo De Boer: “En wie zich echt wil wapenen tegen inbrekers, doet er goed aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen aan te vragen, waarmee je het inbraakrisico minimaliseert.”

Bron: vvponline.nl